Pavyzdinis sutarties variantas


pavyzdinis sutarties variantas

Sudaroma darbo sutartis turi atitikti nustatytą pavyzdinę darbo sutarties formą. Šalys, sudariusios darbo sutartį, turi teisę pakeisti jos sąlygas laikantis DK str.

pavyzdinis sutarties variantas

Šie darbo sutarties pakeitimai turi būti įrašyti darbo sutartyje. DSĮ 17 str. Ekamas Taigi, darbdavys į darbo sutarties tekstą negali įterpti kokių tai naujų punktų.

pavyzdinis sutarties variantas

Tokios sutarties pakeitimai ir papildymai turėtų būti daromi sutarties gale esančioje pastraipoje "Darbo sutartis pakeista papildyta ". Jeigu darbo pavyzdinis sutarties variantas pakeitimai ir papildymai daromi dažnai, ši pastraipa gali būti kartojama daug kartų, kaip nurodoma pačiame Jūsų klausime.

Manau, kad šioje situacijoje kiti variantai nėra galimi.

pavyzdinis sutarties variantas

Keits Savivaldybės administracijos direktorius turi patvirtinti konkrečius nuostatus, kurie galios toje savivaldybėje. Dalyvauju darbo grupėje ruošiant šių nuostatų projektą. Tikrai nesilaikysim pažodinio pavyzdinių nuostatų varianto.

Kam tada juos išvis tvirtinti? Manau, jie daromi tam, kad atsižvelgti į kiekvienos savivaldybės specifiką, nusistovėjusią tvarką, galimybes ir pan.

pavyzdinis sutarties variantas

Todėl Vyriausybė ir patvirtino, būtent, pavyzdinius. Tad nepritariu Ekamo nuomonei ir dėl pavyzdinės DS.

pavyzdinis sutarties variantas

Jei būtų tipinė - sutikčiau.