Pasirinkimo galimybių rodiklis 2020 m


Eurostatas rengia ir skelbia ES regionų, atskirų ES valstybių narių ir bendruosius ES švietimo ir mokymo statistinius duomenis, be to, turima ir tam tikros ELPA ir šalių kandidačių informacijos. Paprastai turima NUTS  2 lygio regionų statistinių duomenų.

Šiame straipsnyje pateikiama informacijos, susijusios su dalyvavimu švietimo programose, švietimo ar mokymo programų nebaigusiais asmenimisstojimu į švietimo įstaigas, įgytu išsilavinimu ir suaugusiųjų mokymusi visą gyvenimą. Kroatijos keturmečių dalyvavimo ir tretinio lygio studentų skaičiaus statistinių duomenų turima tik šalies lygmeniu, o Vokietijos ir Jungtinės Karalystės — NUTS 1 lygio regionų lygmeniu.

Keturmečiai ugdymo įstaigose 1 žemėlapis. Priešmokyklinio ugdymo įstaigų daugumoje ES valstybių narių lankyti neprivaloma. Vienas iš strategijos pagrindinių rodiklių — iki m. ES iš viso 91,7 proc. Vokietijoje, Italijoje, Airijoje, Danijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje ir Maltoje šis rodiklis paprastai buvo didelis ir siekė ar viršijo 95,0 proc.

O Graikijoje, Kroatijoje, Suomijoje ir Lenkijoje m. Beveik visi daugelio Prancūzijos, Ispanijos, Nyderlandų ir Jungtinės Karalystės regionų keturmečiai lankė priešmokyklinio ar pradinio ugdymo įstaigas 1 žemėlapyje parodyta, kad daugiau nei ketvirtadalyje 26,8 proc.

Daugiau nei trys ketvirtadaliai šių 60 regionų — vos keturiose ES valstybėse narėse: Prancūzijoje 16 regionųIspanijoje 11 regionųJungtinėje Karalystėje 11 NUTS 1 lygio regionų ir Nyderlanduose aštuoni regionai. Belgija penki regionai ir Italija keturi regionai buvo vienintelės kitos valstybės narės, kurių daugiau nei vieno regiono rodikliai buvo bent 99,0 proc.

Maltos rodiklis taip pasirinkimo galimybių rodiklis 2020 m viršijo 99,0 proc tačiau šiuo analizės lygiu šalis laikoma tik vienu regionuo keturi likę regionai — tai Burgenland Austrijoje, Airijos regionas Southern and Eastern, Alentejo Portugalijoje ir Midtjylland Danijoje.

Mažiausiai keturmečių lankė priešmokyklinio ar pradinio ugdymo įstaigas Atėnuose m.

Vilniaus biurų rinkoje – tyla prieš audrą - Newsec

Mažiausias rodiklis nustatytas Graikijos sostinės regione Attiki 30,8 proc. Kapodistrijo vardo universitetas, Atėnai Naujausi m.

Graikijos sostinės regiono Attiki švietimo rodikliai buvo įvairūs. Tai buvo vienintelis Graikijos regionas, kuriame mažiau nei pusė visų keturmečių lankė priešmokyklinio ar pradinio ugdymo įstaigas, taigi šis keturmečių rodiklis buvo 30,8 proc.

O tretinio lygio studentų dalis palyginti su 20—24 m. Savin Įdomu tai, kad kai kuriuose sostinės regionuose keturmečių mokymosi priešmokyklinio ar pradinio ugdymo įstaigose rodiklis nesiekė atitinkamo šalies vidurkio.

Škotijos rodikliai, kitaip nei didžiosios dalies Jungtinės Karalystės teritorijos, buvo ypač žemi pažymėtina, kad Škotijos parlamentas turi teisę savarankiškai priimti sprendimus dėl švietimo politikos ir Škotijos švietimo sistema smarkiai skiriasi nuo likusios Jungtinės Karalystės dalies. Švietimo ar mokymo programų nebaigę asmenys 15—17 m. Vidutiniškai daugumoje ES valstybių narių nepertraukiamo privalomojo švietimo programos tęsiasi pasirinkimo galimybių rodiklis 2020 m ar 10 metų ir paprastai baigiamos po pagrindinio ugdymo programų.

Latvijoje, Maltoje ir daugumoje Jungtinės Karalystės teritorijos dalių ši laikotarpis kiek ilgesnis 11 metųLiuksemburge, Portugalijoje ir Šiaurės Airijoje jis trunka 12 metų, o Vengrijoje ir Nyderlanduose — 13 metų. ES m. Švietimo ar mokymo programų nebaigusių asmenų rodiklis rodo, dvejetainių opcionų prekybos triukas proc. ES šiai grupei priskiriamų 18—24 m. Vyrų šioje grupėje buvo šiek tiek daugiau 14,4 proc.

Rytų Europoje švietimo ar mokymo programų nebaigusių gyventojų dalis yra mažiausia. Kaip matyti pasirinkimo galimybių rodiklis 2020 m, m. Pažymėtina, kad šio rodiklio aprėptis per paskutinius metus labai pagerėjo ir dabar galima pateikti NUTS 2 lygio regionų informaciją.

Čekijos sostinės regione Praha švietimo ar mokymo programų nebaigusių 18—24 m. Beveik visi šie regionai pasirinkimo galimybių rodiklis 2020 m rytų Europoje: keturi įskaitant Praha Čekijos, trys Lenkijos, abu Kroatijos regionai ir po vieną Bulgarijos, Slovėnijos ir Slovakijos regioną.

Vienintelis ne rytų Europos regionas, kurio rodiklis nesiekė 5,0 proc. Švietimo ar mokymo programų nebaigę asmenys pagal NUTS 2 lygio regionus m.

Vilniaus biurų rinkoje – tyla prieš audrą

Šie regionai gana netolygiai pasiskirstę visoje ES, išskyrus pietų Europą, kur tik trijų regionų visi jie Graikijoje rodikliai nesiekė 10,0 proc. Mažiausiai švietimo ar mokymo programų nebaigusių gyventojų paprastai buvo teritorijoje, išplitusioje žemyn nuo Skandinavijos per Lietuvą ir Lenkiją ir po to link vakarų į Vokietiją ir Beniliukso šalis bei link pietų į Čekiją, Slovakiją, Vengriją, Austriją, Slovėniją ir Kroatiją.

Vieni didžiausių švietimo ar mokymo programų nebaigusių gyventojų skaičiaus rodiklių dažnai būdingi geografiškai labiausiai nutolusiems regionams. Kitame sąrašo gale m. Tai pasirinkimo galimybių rodiklis 2020 m iš dalies galima paaiškinti menkesniu tolesnio švietimo ir mokymo galimybių pasirinkimu šiuose atokiuose regionuose, dėl kurio,norintiems tęsti pasirinktus mokslus studentams gali tekti išvykti.

Daugiausia jų buvo pietų Europoje 26 regionaibūtent Ispanijoje ir Portugalijoje — visuose šių šalių regionuose, išskyrus keturis šiaurinius Ispanijos regionus ir du centrinius Portugalijos regionus, šis rodiklis viršijo 20,0 proc. Keturių nuošaliausių Italijos regionų įskaitant Sardegna ir Sicilia salasatokiausio šiaurės rytų Graikijos regiono Anatoliki Makedonia, Thraki ir Maltos salos šiuo analizės lygiu — vienas regionas rodikliai taip pat viršijo 20,0 proc.

Ne pietų Europoje daugiau fiksuoto pelno variantas penktadalis pasirinkimo galimybių rodiklis 2020 m m.

Šalių lygmeniu Belgijos ir Austrijos sostinių regionuose švietimo ar mokymo programų nebaigusių gyventojų skaičiaus rodikliai buvo didžiausi. Galbūt stebėtina, bet vienintelis kitas regionas, kuriame m. Jo rodiklis 20,1 proc. Šis faktas prieštaravo bendrajai tendencijai, kad sostinių regionuose paprastai nedaug asmenų nebaigia švietimo ar mokymo programų, veikiausiai dėl didesnio tolesnių mokslo galimybių pasirinkimo daugumoje sostinių.

Belgija buvo viena iš dviejų ES valstybių narių, kurių duomenų turima, kurių sostinių regionuose m.

pasirinkimo galimybių rodiklis 2020 m opshin dvejetainiai variantai

Austrijos Wien regiono rodiklis buvo 10,9 proc. Švietimo ar mokymo programų nebaigusių gyventojų dalis sparčiausiai mažėjo Portugalijos ir Ispanijos regionuose. Šiuos trejus metus iš eilės ES švietimo ar mokymo programų nebaigusių gyventojų dalis nuosekliai mažėjo.

Iš viso ji sumažėjo 1,5 proc. Ši mažėjimo tendencija buvo būdinga tiek visai ES, tiek dviem trečdaliams NUTS 2 lygio regionų: švietimo ar mokymo programų nebaigusių gyventojų dalis mažėjo regionuose iškurių duomenų turima reikėtų pažymėti, kad yra tam tikrų standartinio ataskaitinio laikotarpio — m.

Švietimo ar mokymo programų nebaigusių asmenų procentinės dalies pokytis pagal NUTS 2 lygio regionus — m.

pasirinkimo galimybių rodiklis 2020 m dvejetainiai opcionai tikslus patekimas į rinką

Paprastai padidėjimas nebuvo didelis, nes tik devyniuose regionuose švietimo ar mokymo programų nebaigusių gyventojų dalis išaugo 4,0 proc.

Tarp šių regionų trys Jungtinės Karalystės regionai, įskaitant vienintelį ES regioną, kuriame šio rodiklio augimas dviženklis, — Highlands and Islands, kur švietimo ar mokymo programų nebaigusių 18—24 m. Bulgarija buvo vienintelė ES valstybė narė, kur švietimo ar mokymo programų nebaigusių vyrų dalis buvo mažesnė nei moterų.

Informaciją, susijusią su švietimo ar mokymo programų nebaigusių gyventojų dalimi, taip pat galima nagrinėti lyčių aspektu. ES švietimo ar mokymo programų nebaigusių 18—24 m. Didžiausi lyčių skirtumai nustatyti pietinėje Europos dalyje, kur paprastai vyrų rodikliai buvo kur kas didesni. O Bulgarija buvo vienintelė ES valstybė narė, kur švietimo ar mokymo programų nebaigusių vyrų pasirinkimo galimybių rodiklis 2020 m buvo mažesnė nei moterų m.

Vilniaus biurų rinkoje — tyla prieš audrą Vilniaus biurų rinkoje — tyla prieš audrą 3 rugpjūčio, Nors pirmąjį m. Iki metų pabaigos planuojama atidaryti 4 naujus biurų centrus ir nuomininkams bus sudarytos didesnės pasirinkimo galimybės. Tuo tarpu m. Baigiantis pirmajam m. Bendras vakansijos rodiklis A ir B klasės biuruose siekė 2,6 proc.

Švietimo ar mokymo programų nebaigusių vyrų dalis buvo didesnė nei moterų 85 proc. Didžiausias skirtumas nustatytas Bulgarijos Severozapaden regione: vyrų rodiklis buvo 9,4 proc.

Švietimo ar mokymo programų nebaigę asmenys tam tikruose NUTS 2 lygio regionuose, kuriems būdingi netipiniai skirtumai pagal lytį, m. Paprastai švietimo ar mokymo programų nebaigusių vyrų buvo daugiau nei moterų, o devyniuose NUTS 2 lygio regionuose m. Šiuose regionuose visi jie pietų Europoje, daugiausia Ispanijoje ir Portugalijoje ir bendrieji švietimo ar mokymo programų nebaigusių asmenų skaičiaus rodikliai buvo dideli.

Didžiausias vyrų ir moterų rodiklių skirtumas buvo Extremadura regione Ispanija : švietimo ar mokymo programų nebaigusių vyrų buvo 41,3 proc. Šis rodiklis buvo didžiausias iš visų NUTS 2 lygio regionų. Didžiausias švietimo ar mokymo programų nebaigusių moterų skaičiaus rodiklis, išskyrus du atokius Ispanijos autonominius miestus, buvo Ispanijos regione Illes Balears 29,6 proc.

Smulkiau išnagrinėjus paaiškėjo, kad šiame regione moterų rodiklis mažėjo beveik tris kartus sparčiau nei vyrų. Tretinio mokslo įstaigų studentai Tretiniu išsilavinimu vadinamas universitetų, profesinio mokymo universitetų, technologijų institutų ir kitų įstaigų siūlomo išsilavinimo, patvirtinamo jų suteikiamu akademiniu laipsniu ar aukštojo mokslo diplomu, lygis. Paprastai tretinio išsilavinimo sąlyga — užbaigta vidurinio ugdymo ir arba netretinio po vidurinio ugdymo lygio programa.

Pagal tai galima įsivaizduoti, kiek tam tikras regionas patrauklus šiems studentams. Kai kurių regionų rodikliai labai dideli gerokai didesni nei  proc. Šios vertės rodo, kad tokie regionai pritraukia daug studentų iš kitų regionų ar šalių. Be to, skatinant visus visuomenės narius įskaitant vyresnio amžiaus žmones mokytis, tretinio mokslo įstaigose mokosi vis daugiau ne 20—24 m.

Tačiau didžiausi santykiniai rodikliai palyginti su 20—24 m. Ypač ryškūs pavyzdžiai pasirinkimo galimybių rodiklis 2020 m Bratislavský kraj Slovakija ir Praha Čekija regionai, kuriuose tretinio mokslo studentų santykis buvo atitinkamai net ,5 proc. Tik šiuose dviejuose regionuose tretinio mokslo studentų buvo daugiau nei dvigubai daugiau nei visų 20—24 m. Sostinių regionai traukia tretinio mokslo studentus. Dauguma 11 iš os ES regionų, kuriuose, remiantis pateiktais duomenimis, tretinio mokslo įstaigose m.

Graikija, Vokietija, Nyderlandai ir Švedija — vienintelės valstybės narės, kurių sostinių regionuose tretinio mokslo studentų koncentracija nebuvo didžiausia.

Taigi be Graikijos žr. Vokietijoje Hamburg 79,6 proc. Nyderlanduose didžiausi tretinio mokslo studentų rodikliai, palyginti su 20—24 m. Tik jų rodikliai viršijo Pasirinkimo galimybių rodiklis 2020 m 69,9 proc. Švedijoje didžiausi rodikliai buvo šiuose regionuose: Övre Norrland 94,5 proc.

Visi jie lenkė sostinės regioną Stockholm 69,1 proc. Tretinis išsilavinimas Kituose dviejuose žemėlapiuose pateikiama informacija, susijusi su tretinį t. ES gyventojų būtų įgiję tretinį išsilavinimą. ES gyventojų. Aglomeracijos pritraukia aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Kadangi dauguma 30—34 m. Didelės bendrovės dažnai steigia sostinėse savo pagrindines buveines dėl prestižo ar norėdamos pasinaudoti galimais didžiausių Europos miestų masto ekonomijos teikiamais privalumais Paprastai sostinėse didelė ir įvairi darbo pasiūla aukštųjų mokyklų absolventams, todėl nenuostabu, kad daugelyje Europos sostinių regionų didelė dalis 30—34 m.

Beveik trys ketvirtadaliai 30—34 m.

Inner London regiono gyventojų turi tretinį išsilavinimą. Aukštųjų mokyklų absolventų buvo daug devyniuose Jungtinės Karalystės regionuose, kurie beveik visi yra pietų Anglijos dalyje aplink Londoną ir rytų Škotijoje. Inner London regione beveik trys ketvirtadaliai m. Iš likusių 12 regionų, kuriuose m.

Keturiuose iš likusių penkių regionų buvo ir šalių sostinės Šiaurės valstybės narėse ir Airijojeo paskutinis regionas — tai Nyderlandų Utrecht, pats konkurencingiausias ES regionas, remiantis Europos Komisijos atliktu tyrimu daugiau informacijos žr. Dėl šio reiškinio regione gali būti didesnis tam tikrų specialistų poreikis ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų trauka.

Turimi galvoje tokie sektoriai, kaip moksliniams tyrimams imlūs branduoliai, kurių specializacija — biotechnologijos, medicinos moksliniai tyrimai, informacijos ir komunikacijos technologijos, aeronautika ar automobilių gamyba. Tam tikrų branduolių trauka, galbūt, ne visada yra akivaizdi dėl gana didelio NUTS 2 lygio regionų ploto, tačiau netoli Prancūzijos regiono Midi-Pyrénées Tulūzos miesto esančių aeronautikos įmonių branduolys ir įmonių, susijusių su naftos pramone North Eastern Scotland regione, branduolys bent iš dalies paaiškina, kodėl šie regionai yra tarp 21 ES regiono, kurių bent pusė 30—34 m.

Absolventų judumas rytų ir pietų Europoje? Išskyrus Ispaniją, nebuvo nė vienos rytų ir pietų Europos iš kelių regionų sudarytos ES valstybės narės, kurioje m. Galbūt tai šiek tiek stebina, nes daugelyje šių vietovių regionų tretinio lygio studentų yra daugiau nei 20—24 m. Šį neatitikimą galima paaiškinti keliais veiksniais: galbūt švietimo sistemos yra palyginti centralizuotos ir todėl vieno regiono gyventojai mokosi sostinės regione, o baigę mokslus grįžta į pradinę gyvenamąją vietą ir ten ieško darbo; galbūt šiuose regionuose jauni aukštųjų mokyklų absolventai gana judūs ir kvalifikuoti darbuotojai ieško darbo kitose šalyse — ši tendencija gali būti ypač būdinga regionams, kuriuose gana didelis nedarbas arba palyginti nedidelis vidutinis darbo užmokestis; tretinio išsilavinimo įgijimo rodikliai padidėjo neseniai.

Šį faktą bent iš dalies galima paaiškinti tuo, kad šiose dvejose šalyse ypač daug dėmesio skiriama praktikai ir daugeliui darbo vietų reikia ne akademinio laipsnio per se, o profesinės kvalifikacijos. Didžiausia dalis tretinį išsilavinimą turinčių 30—34 m. Daugelio regionų, kurių 30—34 pasirinkimo galimybių rodiklis 2020 m. Šeši iš šių regionų yra Rumunijoje, penki pietų Italijoje, po pasirinkimo galimybių rodiklis 2020 m Bulgarijoje ir Graikijoje, ir po vieną Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje ir Austrijoje.

Visi jie iš esmės priskiriami ekonomiškai nepakankamai išsivysčiusiems regionams, nes oje jų m.

pasirinkimo galimybių rodiklis 2020 m robotas dvejetainiams variantams tankerbot

Beveik keturiuose iš penkių ES regionų dalis 30—34 m. Strategijos 30 sekundžių dvejetainiams variantams ES tretinį išsilavinimą turinčių 30—34 m.

Didžiojoje ES regionų dalyje tendencijos buvo panašios: iš NUTS 2 lygio regionų, kurių duomenų turima, tretinį išsilavinimą turinčių 30—34 m. Sparčiausiai 17,1 proc. Be šio regiono dar oje ES regionų augimas buvo dviženklis, įskaitant septynis Jungtinės Karalystės regionus, tris Lenkijos regionus, po du Čekijos ir Prancūzijos regionus, ir po vieną Portugalijos, Slovakijos pasirinkimo galimybių rodiklis 2020 m Slovėnijos regioną.