Kas lemia pasirinkimo pelningumą. Pelningumo rodikliai


Akcinio kapitalo pelningumas Nuosavo kapitalo pelningumas Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis Vertybinių popierių birža NASDAQ OMX ; Aleknevičiene ; Mackevičiumi, Valkausku, Giriūnu Remiantis Mackevičiumi, Giriūnu, Valkauskugalima teigti kad: 1 pardavimo pelningumo rodiklius skaičiuoja ir tiria: a investuotojai — spręsdami ar apsimokės jų investiciniai projektai; b organizacijų vadybininkai — priimdami sprendimus, kaip kontroliuoti produktų pardavimo kainą ir savikainą; c kiti vidaus ir išorės informacijos vartotojai — siekdami tam tikrų tikslų ir interesų; 2 turto pelningumu domisi: a verslininkai — vertindami gamybos, kitos veiklos arba atskirų jų segmentų pelningumą; b investuotojai — sužinoti, ar turtas nėra naudojamas neefektyviai, netinkamai sandėliuojamas, grobstomas ir pan.

kas lemia pasirinkimo pelningumą

Taigi, pardavimo pelningumo rodikliai vidaus ir išorės informacijos vartotojams padeda įvertinti pardavimo proceso pelningumą, turto pelningumo rodikliai esamiems ir būsimiems savininkams padeda įvertinti turto naudojimo racionalumą, o kapitalo pelningumo rodikliai investuotojams padeda spręsti apie esamų ir būsimų investicijų pelningumą ir jų alternatyvas.

Šie rodikliai, Aleknevičienės teigimu, yra interpretuojami vienareikšmiškai: kuo pelningumas didesnis, tuo įmonės veikla valdoma geriau.

kas lemia pasirinkimo pelningumą

Svarbu kas lemia pasirinkimo pelningumą, kad visaapimančių tyrimų, atskleidžiančių, kurie iš išvardintųjų pelningumo rodiklių yra tinkamiausi įmonių veiklos rezultatams vertinti, Lietuvoje nėra atlikta. Tačiau, kai kuriuos finansinių rodiklių, tarp jų ir pelningumo rodiklių, pasirinkimo ir taikymo aspektus tyrė Dzikevičius, JonaitienėTamošiūnienė, Paškevičienė ir kiti. Pavyzdžiui, Dzikevičius, Jonaitienėsiekdami nustatyti finansinių rodiklių aibę, padėsiančią kuo adekvačiau įvertinti bet kokiame Lietuvos sektoriuje veikiančią įmonę, ištyrė pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 redakciją trijų ženklų tikslumu išreikštus sektorius.

Pelningumo rodiklių įmonių veiklos finansiniams rezultatams vertinti pasirinkimo problematika

Duomenys pirmųjų dvejų rodiklių apskaičiavimui nesunkiai gaunami iš organizacijų rengiamos finansinės atskaitomybės balanso ir pelno nuostolių ataskaitų atitinkamų eilučių. Tad šio rodiklio apskaičiavimas, remiantis finansinėmis ataskaitomis, reikalauja papildomų skaičiavimų.

Šiek tiek rečiau, Dzikevičiaus, Jonaitienės teigimu, buvo naudojamas grynojo pardavimų pelningumo rodiklis 65 proc. Taigi, skirtingi informacijos vartotojai gali naudoti įvairius pelningumo rodiklius, o dažniausiai skaičiuojami turto pelningumo, nuosavo kapitalo pelningumo, veiklos pelningumo ir grynojo pelningumo rodikliai.

Potencialios pelningumo rodiklių analizės problemos Apskaičiuoti pagrindinius pelningumo rodiklius nėra sudėtinga, nes informacija reikalinga jų apskaičiavimui yra atrandama visuotinai teikiamuose finansinių ataskaitų rinkiniuose, o konkrečiai — balanso ir pelno nuostolių ataskaitose. Tik norint apskaičiuoti tam tikrų produktų, veiklų, funkcijų ir pan.

kas lemia pasirinkimo pelningumą

Tačiau žymiai daugiau problemų kyla pasirenkant šių rodiklių analizės būdus bei juos interpretuojant, tai yra ieškant tam tikrų rodiklių tarpusavio ryšių, nustatant jų nukrypimų priežastis ir veiksnius, galinčius nulemti tolesnį įmonės veiklos efektyvumą. Svarbiausia, kokybiškas interpretavimas neįmanomas be galimybės rodiklius palyginti tarpusavyje.

kas lemia pasirinkimo pelningumą

Lyginimas yra vienas labiausiai paplitusių finansinės analizės tyrimo būdų. Kaip pažymi Mackevičius, Tamulevičienė, Valkauskaslyginant nustatoma ne tik tam tikrų rodiklių dinamika ir struktūra, bet ir nustatomi jų tarpusavio ryšiai ir priklausomybė, atskleidžiami veiksniai, turėję įtakos rodiklių pokyčiams. Lyginimo būdo tikslai yra šie: 1 kito objekto faktinių rodiklių lyginimas.

kas lemia pasirinkimo pelningumą

Tikslas — išsiaiškinti pranašumus ir trūkumus ir siekti geresnių rezultatų; 2 to paties kas lemia pasirinkimo pelningumą skirtingų laikotarpių rodiklių lyginimas. Tikslas — nustatyti dinaminius pokyčius; 3 rodiklių prognozavimas, siekiant įvertinti prognozių patikimumą Mackevičius, Giriūnas, Valkauskas, Kaip teigia Subramanyam, Wildypač populiarūs du lyginamosios analizės metodai: kasmetinių pokyčių analizė ir laiko eilutės tendencijų analizė.

  1. Dvejetainių parinkčių rodiklis 60
  2. Grynasis pelningumo koeficientas Net Profit Ratio Grynasis pelningumo koeficientas Net Profit or Net Income Ratio arba trumpiau tiesiog grynasis pelningumas tai rodiklis kuris apskaičiuojamas padalinant grynojo pelno net profit, net income dydį iš pardavimų net sales, revenue apimties.
  3. - казалось, чем мало час, Николь произнесла он, принести.

Ji paprastai apima paeiliui einančių ar daugelio metų individualių finansinių ataskaitų rodiklių pasikeitimų peržiūrą. Analizuojant kiekvienos atskirai paimtos įmonės faktinius tam tikro laikotarpio pelningumo rodiklius, jie gali būti lyginami: a su šios įmonės ar kitų lyginamųjų įmonių įvairių laikotarpių pelningumo rodikliais; b su vidutiniais tos pačios arba kitos ūkio šakos ar visų šalies įmonių pelningumo rodikliais; c su tos pačios įmonės ar kitų lyginamųjų įmonių planiniais ar geriausiais pelningumo rodikliais.

Šis pelningumo rodiklių lyginimas gali suteikti įvairiapusės informacijos tiek įvertinant praeities, t. Tačiau analizės metu būtina atsižvelgti į galinčias kilti potencialias problemas ir neapibrėžtumus.

Atliekant lyginamąją analizę dažnai lyginami pagal įvairias savo charakteristikas tarpusavyje labai besiskiriantys ūkio subjektai.

Be to, lyginant ilgesnio laikotarpio duomenis, būtina atsižvelgti ir į neišvengiamai pasireiškiantį infliacijos poveikį, duomenų surinkimo, apibendrinimo bei pateikimo metodologijų pasikeitimus.

kas lemia pasirinkimo pelningumą

Todėl, analizuojant pelningumo rodiklius, galima susidurti su įvairiomis iš to kylančiomis problemomis. Remiantis Lesakovagalima teigti vinguru nėra dvejetainių parinkčių įmonės gali susidurti su šiomis potencialiomis pelningumo rodiklių analizės problemomis: 1. Kadangi nemažai didelių įmonių vienu metu vykdo daug skirtingų veiklų visiškai skirtingose veiklos srityse, todėl šiais atvejais palyginimo tikslais yra sunku nustatyti reikšmingą veiklos srities vidurkių rinkinį.

  • Imones veiklos finansinis vertinimas - 9 psl. - Rašto darbas - lgpf.lt
  • ŪADT — tai Ūkių apskaitos duomenų tinklas, kurio pagrindinė paskirtis — apskaičiuoti Europos žemės ūkio pajamas ir rengti verslo analizes.
  • Ieškoti tik rašto darbų pavadinimuose Ieškoti rašto darbų pavadinimuose ir aprašymuose Imones veiklos finansinis vertinimas įtrauktos sąnaudos, t.

Todėl pelningumo rodiklių analizė yra labiau tinkama mažose, siauriau specializuotose, negu didelėse, daugialypėse įmonėse. Dauguma įmonių nori būti geresnės nei vidutinės nors pusė jų bus didesnė ir pusė mažesnė už medianątodėl noras pasiekti vidutinį rezultatą nebūtinai yra gerai.

Siekiant aukštų veiklos rezultatų, turėtų būti lygiuojamasi į šakos lyderių kas lemia pasirinkimo pelningumą. Įmonių finansinių ataskaitų duomenis gali labai iškreipti infliacija — kas lemia pasirinkimo pelningumą vertės dažnai skiriasi nuo tikrųjų verčių. Todėl vienos įmonės arba įvairių įmonių ilgesnio laikotarpio lyginamoji analizė turi būti atliekama vertinant atsargiai.

Kokius maisto papildus pasirinkti

Santykinių pelningumo rodiklių analizės rezultatus taip pat gali iškreipti sezoniniai veiksniai. Skirtingos veiklos ir jų apskaitos praktika gali iškreipti palyginimų rezultatus.