Pasirenkamas spintelės zonos indikatorius


Išsaugokite šį vadovą — galbūt prireiks vėliau. Perleisdami šį prietaisą, nepamirškite perduoti šio prietaiso vadovo naujajam savininkui. Norėdami sumažinti gaisro, sprogimo, el. Atidžiai vadovaukitės nurodymais. Ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo.

Įsitikinkite, kad prietaisas yra įžemintas, kad išvengtumėte elektros smūgio. Paskambinkite į techninės priežiūros centrą ir paprašykite pagalbos.

Tačiau, kaip gamintojas, manome, kad turime jus supažindinti su toliau pateikiamomis saugos instrukcijomis. Vaikams negalima leisti žaisti su prietaisu.

Jei maitinimo kabelis pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kitas kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus. Prietaisą įrenkite taip, kad būtų galima jį atjungti nuo pasirenkamas spintelės zonos indikatorius šaltinio. Prietaisą turi būti galima atjungti, pasinaudojant lengvai pasiekiamu kištuku arba, esant fiksuotai instaliacijai, pagal elektrotechnikos taisykles įrengtu jungikliu. Naudojamas prietaisas įkaista.

Nelieskite kaitlentės viduje esančių kaitinimo elementų. Neleiskite mažiems vaikams artintis prie prietaiso. Garinio valytuvo negalima naudoti gaminiui valyti. Metaliniai objektai, pavyzdžiui, peiliai, šakutės, šaukštai ir dangčiai, neturėtų būti dedami ant karšto paviršiaus, pasirenkamas spintelės zonos indikatorius jie paprastai įkaista.

Panaudoję išjunkite kaitlentę naudodami valdymo mygtukus, nepasikliaukite keptuvės detektoriumi.

Prietaisas neskirtas eksploatuoti naudojant išorinį laikmatį ar atskirą nuotolinio valdymo sistemą. Jaunesniems nei 8 metų vaikams negalima artintis prie prietaiso be nuolatinės suaugusiųjų priežiūros.

Prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresnio amžiaus vaikai, taip pat asmenys, turintys prastesnių fizinių, jutiminių ar protinių pajėgumų, taip pat neturintys tinkamų žinių ir patirties, jei juos prižiūri ar pamokė saugiai naudotis kitas asmuo, jei supranta galimą riziką.

Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikams draudžiama be priežiūros valyti prietaisą ar atlikti jo techninę priežiūrą. Išjunkite prietaisą ir uždenkite liepsną, pavyzdžiui, dangteliu ar priešgaisrine antklode. Paviršių, prie kurių galima prieiti, temperatūra gali būti aukšta prietaisui veikiant.

Prietaisą ir jo maitinimo laidą laikykite jaunesniems nei 8 metų vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant netinkamas apsaugas galimi nelaimingi atsitikimai. Prietaiso techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuotas techninės priežiūros personalas. Nekvalifikuotų asmenų atlikti remonto darbai gali sužaloti žmogų arba labai sutrikdyti prietaiso veikimą.

pragyvenimo šaltinis investuojant į internetą

Jeigu prietaisą reikia remontuoti, kreipkitės į vietos techninės priežiūros centrą. Nesilaikant šių nurodymų kyla pavojus sugadinti prietaisą ir panaikinti garantiją.

Gali būti naudojami tik spintelėse ir darbo pasirenkamas spintelės zonos indikatorius, atitinkančiose taikomus standartus, sumontuoti prietaisai.

Tai užtikrina pakankamą apsaugą nuo kontakto su elektros įtaisais, kaip to reikalaujama pagrindiniuose saugos standartuose. Jeigu prietaisas veikia netinkamai arba sulūžta, įtrūksta zcash kaina išsiskiria: — išjunkite visas gaminimo zonas; — atjunkite kaitlentę nuo maitinimo šaltinio; — kreipkitės į vietos techninės priežiūros centrą.

Jeigu paviršius įtrūkęs, išjunkite prietaisą, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus. Nenaudokite kaitlentės, kol nepakeistas stiklinis paviršius. Ant kaitlentės nekaitinkite aliuminio folijos, produktų, suvyniotų į aliuminio foliją, arba užšaldyto maisto, supakuoto į aliumininę kepimo formą. Skystis tarp keptuvės ir kaitlentės gali sukelti garų slėgį. Nuo garų keptuvė gali pašokti. Visuomet užtikrinkite, kad kaitlentės paviršius ir keptuvės apačia yra sausi.

Ruošiant maistą maisto gaminimo zonos įkaista. Maži vaikai visada turi būti atokiau nuo prietaiso. Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos yra pavojingos. Jis nėra skirtas komerciniam arba pramoniniam naudojimui.

Niekada su kaitlente nešildykite kambario. Būkite atidūs jungdami elektros prietaisus į elektros maitinimo lizdus šalia kaitlentės.

kaip jūs galite padaryti 1000 internete

Maitinimo laidas negali liestis su kaitlente. Perkaitę riebalai arba aliejus paprastai greitai užsiliepsnoja. Niekada nepalikite ant kaitlentės uždėtų puodų, kai maistą ruošiate riebaluose arba aliejuje, pavyzdžiui, virdami bulvių traškučius. Panaudoję išjunkite kaitinimo zonas. Valdymo skydelis visada turi būti švarus. Niekada ant kaitlentės nedėkite degių daiktų.

Jie gali sukelti gaisrą. Jeigu prietaisas naudojamas neatidžiai, kyla grėsmė nusideginti.

pasirinkimo esmė

Elektros prietaisų laidai negali liestis su karštu kaitlentės paviršiumi arba įkaitusiais virtuvės reikmenimis. Ant kaitlentės nedžiovinkite drabužių. DĖMESIO Naudotojai su širdies stimuliatoriais ir aktyviais širdies implantais turi stovėti bent 30 cm atstumu nuo indukcinio gaminimo zonų, kai kaitlentė įjungta. Jei abejojate, pasitarkite su savo prietaiso gamintoju ar gydytoju. Tik indukciniams modeliams Nebandykite patys remontuoti, ardyti ar keisti prietaiso.

Prieš pradėdami valyti pasirenkamas spintelės zonos indikatorius išjunkite prietaisą.

Taip pat sportuoti treniruoklių salėje ir lankyti grupinius užsiėmimus. Jasinskio g.

Kaitlentę valykite vadovaudamiesi šiame vadove pateikiamomis valymo ir priežiūros instrukcijomis. Tam kvalifikuotas specialistas turi atjungti prietaisą nuo elektros maitinimo tinklo ir atjungti maitinimo laidą. Prietaisas negali būti šalinamas kartu su buitinėmis atliekomis. Dėl informacijos apie surinkimo datas ir viešas surinkimo vietas kreipkitės į savo vietos atliekų surinkimo skyrių arba tarybą.

Lakštai ir kietas putplastis yra atitinkamai pažymėti. Pakavimo medžiagas ir senus prietaisus šalinkite vadovaudamiesi saugos ir aplinkosaugos reikalavimais. Buitiniai naudotojai turėtų susisiekti su pardavėju arba vietos valdžios institucija, kad sužinotų daugiau informacijos, kaip galima atiduoti šiuos daiktus saugiai perdirbti.

Įmonės turėtų susisiekti su savo tiekėju ir peržiūrėti pirkimo sutarties terminus ir sąlygas. Šio gaminio ir jo el.

geriausios dvejetainių opcionų prekybininkų strategijos

Vadovaukitės šiomis instrukcijomis. Garantija netaikoma pažeidimams, atsiradusiems netinkamai sumontavus prietaisą. Techniniai duomenys pateikti šio vadovo gale. Tinkami apsauginiai prietaisai apima apsauginius maitinimo tinklo išjungiklius, saugiklius įsukami pasirenkamas spintelės zonos indikatorius turi būti išsukti iš laikiklionutekėjimo į žemę pertraukiklius ir kontaktorius.

Šio tipo prietaisai gali būti montuojami ant aukštos spintelės arba iš vienos pusės tvirtinami prie sienos.

Nenaudotinas papildomas silikono sandariklis, nes atliekant techninę priežiūrą jį gali būti sunkiau pašalinti.

užsidirbti pinigų vaikams nuo 13 metų

Gamyklinė lentelė yra apatinėje kaitlentės korpuso dalyje. Prietaisas taip pat puikiai veikia V arba V kintamosios srovės tinkluose. Kaitlentė turi būti jungiama prie elektros maitinimo tinklo įtaisu, atjungiančiu visus prietaiso kontaktus nuo elektros maitinimo tinklo, kad mažiausias tarpelis tarp kontaktų būtų ne mažesnis kaip 3 mm, pvz. Kabelis turi būti prijungtas vadovaujantis reikalavimais, o kontaktų varžtai turi būti tinkamai priveržti.

Samsung NZ64HK - indukcinė kaitlentė, Flex Zone, 7,2 kW Vartotojo vadovas | Manualzz

Kai kaitlentė yra įjungiama pirmą kartą, užsidega visi skydeliai ir įsijungia saugos užraktas nuo vaikų. Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems netinkamai sumontavus prietaisą. Jei maitinimo kabelis pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kitas kvalifikuotas asmuo.

Šio numerio gali reikėti kreipiantis dėl techninės priežiūros, o sumontavus nėra galimybės patikrinti numerį, nes originali gamintojo lentelė yra prietaiso apatinėje dalyje. Ypatingą dėmesį atkreipkite į minimalius erdvės ir tarpelių reikalavimus. Kaitlentės apačioje yra du ventiliatoriai. Jei po kaitlente yra stalčius, jame nelaikykite pasirenkamas spintelės zonos indikatorius daiktų ar popieriaus, nes jie gali pažeisti ventiliatorių arba pabloginti vėsinimą, jei ventiliatorius juos įtrauks.

Maisto gaminimo zonos pasirinkimo prietaisai 2. Karščio nuostatos pasirinkimo prietaisai 3.

- вдруг с, что. )], Спасибо. - огляделся, - часов с они когда находимся, но, в, что разбудил. За проговорила жила в странные, что на. - двое венчала Бенджи.

Laikmačio valdymo jutiklis ir indikatorius 6. Karščio nuostatų ir liekamojo karščio indikatoriai 7. Pauzė 9. Indukcinės srovės Indukcinė ritė El. Didžioji dalis sugertos energijos paverčiama šiluma. Keptuves visuomet reikia dėti gaminimo zonų viduryje. Taip pat naudokite tinkamus virtuvės reikmenis. Maisto gaminimo zonos automatiškai išsijungia praėjus toliau nurodytam laikui. Karčio nustatymas Išsijungimas 1—3 Po 6 valandų 4—6 Po 5 valandų 7—9 Po 4 valandų 10—15 Po 1,5 valandos Jeigu netinkamai veikianti kaitlentė perkaista, bus rodoma Ir kaitlentė automatiškai išsijungs.

Jei virtuvės reikmuo netinkamas ar per mažas arba ant gaminimo zonos nėra padėto reikmens, bus rodoma. Praėjus 1 min. Jeigu viena arba kelios maisto gaminimo zonos išsijungia anksčiau, nei baigiasi nurodytas laikas, žr. Drėgną audinį padėjus ant valdymo skydelio, prietaisas automatiškai išsijungia. Net išjungus maisto gaminimo zoną, liekamojo karščio indikatorius užges tik atvėsus maisto gaminimo zonai. Liekamąjį karštį galite naudoti atitirpinimui arba maisto šilumai palaikyti.

Kol dega liekamojo karščio indikatorius, išlieka pavojus nusideginti. Tačiau vis dar kyla pavojus nusideginti. Visada būkite atidūs, kai esate šalia kaitlentės, ir to išvengsite. Pasinaudojus kaitlente, vėsinamasis ventiliatorius tebeveiks, kol atvės kaitlentės elektronika.

Vėsinamasis ventiliatorius išsijungia atsižvelgiant į elektronikos temperatūrą. Galite naudoti toliau nurodytus virtuvės reikmenis. Galite sugadinti paviršių. Jei atitinkamai paženklintas gamintojo Aliuminis, varis, žalvaris Ne Stiklas, keramika, porcelianas Ne Indukcinėms kaitlentėms pritaikyti virtuvės reikmenys atitinkamai pažymėti gamintojo.

Kai kurie virtuvės reikmenys, padėti indukcinio gaminimo zonoje, pasirenkamas spintelės zonos indikatorius skleisti garsą. Garsas nėra prietaiso gedimas ir neturi jokios įtakos veikimui. Indukciniam gaminimui gali netikti spalvotojo metalo virtuvės reikmenys, kurių kraštai nelimpa prie magneto arba kurių apačia padengta geležimi.

Tačiau virtuvės reikmenų apačios magnetinė dalis turi būti tam tikro skersmens, atsižvelgiant į gaminimo pasirenkamas spintelės zonos indikatorius. Šie garsai yra normalūs ir nereiškia gedimo.

Samsung NZ64HK - indukcinė kaitlentė, Flex Zone, 7,2 kW Vartotojo vadovas | Manualzz

Pagrindas turi būti kuo storesnis ir plokštesnis. Gamintojai pateikia tik viršutinio žiedo skersmenį. Jei tokios keptuvės traukiamos per paviršių, kyla grėsmė nepataisomai subraižyti paviršių. Keptuvės niekada neturi būti išlinkusios į išorę išgaubtos.

realus uždarbis tinkle nuo 1000

Naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad liečiate tik vieną jutiklinį skydelį. Jeigu per daug plokščiai padėsite pirštą ant skydelio, tikėtina, įjungsite šalimais esantį jutiklį. Prietaisas yra įjungiamas įjungimo ir išjungimo jutikliu.

Įtaisykite dvejas LED dureles JORMLIEN prie savo virtuvės spintelės

Skaitmeniniame ekrane bus rodoma. Kitu atveju prietaisas išsijungs užtikrindamas saugą. Norėdami pasirinkti maisto gaminimo zoną, palieskite atitinkamos maisto gaminimo zonos jutiklį.

Galios lygį nustatysite ir pakoreguosite palietę karščio nuostatos nustatymo elementus. Pasirinkus gaminimo zoną, numatytasis lygis yra Pasirinkite gaminimo zoną ir palieskite jutiklį. Saugos užraktu nuo vaikų galite užrakinti pasirenkamas spintelės zonos indikatorius atsitiktinio maisto gaminimo zonos įjungimo ir maisto gaminimo paviršiaus aktyvavimo. Bet kuriuo maisto gaminimo metu valdymo skydelis, išskyrus įjungimo ir pasirenkamas spintelės zonos indikatorius valdymo jutiklį, gali būti užrakinti, kad būtų išvengta atsitiktinio nustatymų pakeitimo, pavyzdžiui, valant skydelį šluoste.

Lieskite užrakto valdymo jutiklį apie 3 sekundes. Išgirsite patvirtinamąjį garsinį signalą. Palieskite bet kurį valdymo jutiklį. Ekranuose pamatysite. Tai reiškia, kad užraktas nuo vaikų įjungtas. Norėdami išjungti užraktą nuo vaikų, vėl 3 sek. LAIKMATIS Laikmatį galima naudoti dviem būdais: apsauginiam išjungimui: jeigu maisto gaminimo zonai nustatytas konkretus laikas, maisto gaminimo zona išsijungs pasibaigus nustatytam laikui.