Apie mus

 

Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacija įkurta 1992 metų sausio 9 dieną Steigiamajame suvažiavime.

II suvažiavimas – 1994-02-10;
III suvažiavimas – 1998-04-17;
IV suvažiavimas – 2002-11-23;
V suvažiavimas – 2006-11-29;
VI suvažiavimas - 2010-11-25,
VII suvažiavimas - 2014-11-20. 

Federacijai priklauso 30 profesinių sąjungų, užregistruotų Juridinių asmenų registre.

Pagrindinis federacijos tikslas – atstovauti ir ginti darbuotojų profesines, darbo, ekonomines teises bei interesus, siekti išsaugoti darbo vietas, sudaryti kolektyvines sutartis su darbdaviais.

Svarbiausias Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos darbo principas – ne žodžiai, o darbai turi patraukti darbuotojus stoti į profesinę sąjungą, tapti jos nariais.

Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacija dalyvauja:

- Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) veikloje;

- Tarptautinės transporto federacijos (ITF) veikloje;

- Europos transporto federacijos (ETF) veikloje;

- Tarptautinės geležinkelininkų profsąjungos ir transporto statybininkų konfederacijos veikloje;

- Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo veikloje;

- Bendradarbiauja su Danijos, Vokietijos, Austrijos, Lenkijos, Vengrijos, Estijos, Latvijos ir kitomis geležinkelininkų profesinėmis sąjungomis.