LGPF naujienos

2018-05-08
DĖMESIO!

Siekiant operatyviau perduoti LGPF veiklos informaciją, įsteigta Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos grupė facebook-e. Prašome registruotis ir gauti dominančią informaciją bei diskutuoti.
Šis tinklapis nebus uždarytas.

Pagarbiai
LGPF pirmininkas
Vilius Ligeika


2018-02-13
LGPF pirmininko Viliaus Ligeikos susitikimas su generaliniu direktorium Mantu Bartuška

Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos pirmininkas Vilius Ligeika, pirmadienį, susitikime su AB „Lietuvos geležinkeliai“ generaliniu direktorium Mantu Bartuška, aptarė „Lietuvos geležinkeliai“ kuriamų trijų antrinių bendrovių, kurioms būtų perduota keleivių ir krovinių pervežimo bei infrastruktūros valdymo veikla. Visas jas valdytų bei kontroliuotų „Lietuvos geležinkeliai“. Generalinis direktorius pripažino, kad keleivių vežimas geležinkeliais veikiausiai nebus pelninga veikla ir ją tektų subsidijuoti iš valstybės biudžeto. Įmonės infrastruktūros ir krovinių vežimas tikimasi, kad bus pelningas ir dividendai į biudžetą bus mokomi. Iš biudžeto subsidija bus skirta.

Pradėjus šią reformą tikimasi, kad nereikės Lietuvos atžvilgiu pradėti pažeidimo procedūrų. Išskaidyti veiklas reikalauja 4-tasis Europos Sąjungos (ES) geležinkelių paketas – pagal jį valstybės gali pasirinkti sektoriaus valdymo modelį, o direktyvos nuostatos dėl infrastruktūros valdytojo nešališkumo, nepriklausomumo ir finansinio skaidrumo į Lietuvos teisę turi būti perkeltos iki gruodžio pabaigos. Generalinis direktorius informavo, kad Lietuvoje geležinkelių pertvarka bus vykdoma pagal Vokietijoje įgyvendintą pavyzdį, bus pasirinktas dalinai atskirtas modelis. Pasirinkta holdingo (kontroliuojančios bendrovės) struktūra, neišskaidant įmonių pas atskirus savininkus. M. Bartuška teigė, kad „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos dukterinės įmonės nebus privatizuojamos jokia apimtimi. Naujai steigiamos įmonės bus kontroliuojamos motininės įmonės „Lietuvos geležinkeliai“, kurios 100 proc. akcijų priklauso valstybei, o jos akcininko teises įgyvendina Susisiekimo ministerija.

Susitikimo metu LGPF pirmininkas uždavė klausimus, susijusius su įmonės personalo ir finansine veikla, pertvarkius infrastruktūros, krovinių ir keleivių vežimo direkcijas, ilgalaikėmis keleivių pervežimo subsidijavimo perspektyvomis.  Kaip tai atsilieps įdiegiant naują darbo užmokesčio sistemą. Pokalbio metu buvo patikinta, kad „Lietuvos geležinkeliai“ laikysis vieningos personalo ir darbo užmokesčio politikos. Nauja darbo užmokesčio sistema galios visoms „Lietuvos geležinkeliai“ dukterinėms įmonėms, taip pat ir naujai kuriamoms infrastruktūros, krovinių ir keleivių vežimo uždaroms akcinėms bendrovėms. Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos pirmininkas aptarė Lietuvos geležinkeliai įmonių grupės Šakinės kolektyvinės sutarties pasirašymo galimybes, įvykus pertvarkai.  

Susitikimo su generaliniu direktorium Mantu Bartuška metu aptartas profesinių sąjungų, pasirašiusių Kolektyvinę sutartį, įgaliotinių susitikimas, dėl Lietuvos geležinkelių veiklos 2017 metais aptarimo ir naujai organizuojamos pertvarkos klausimų.

LGPF info.

 


Advokato Justo Vilio konsultacija dėl AB "Lietuvos geležinkeliai" veikiančių profesinių sąjungų jungtinės atstovybės

Advokato Justo Vilio konsultacija dėl AB "Lietuvos geležinkeliai" veikiančių profesinių sąjungų jungtinės atstovybės