Atsiskaitymai už sandorius su pasirinkimo sandoriais, Ateities sandoriai - Swedbank, Atsiskaitymai su pasirinkimo sandoriais


naujienų prekybos patarėjai

Atsiskaitymai su pasirinkimo sandoriais. Jeigu pardavėjas jau yra perdavęs vertybinius popierius pirkėjo nuosavybėn, o pirkėjas yra sumokėjęs už juos pirkimo kainą, nutraukus sandorį vertybiniai popieriai lieka pirkėjo nuosavybė, o pardavėjas nemoka už juos atpirkimo kainos.

galimybė per 60 sekundžių yra pelninga strategija

Sandorio šalis, pavėlavusi įvykdyti piniginius įsipareigojimus pagal atpirkimo sandorį vieną arba dvi darbo dienas, privalo sumokėti kitai sandorio šaliai delspinigius nuo neįvykdyto piniginio įsipareigojimo sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną.

Sandorio šalis, pavėlavusi perduoti vertybinius popierius, delspinigių nemoka. Vertybinių popierių atkarpos išmokos nuo atsiskaitymų už perkamus vertybinius popierius dienos ta diena neįskaitoma iki jeigu sandoris nenutraukiamas atsiskaitymų už atperkamus vertybinius popierius dienos imtinai priklauso pirkėjui.

Jeigu atsiskaitymai įvyksta pavėluotai, atkarpos išmokos priklauso tai sandorio šaliai, kuriai vertybiniai popieriai būtų priklausę nuosavybės teise, jeigu atsiskaitymai būtų įvykę laiku.

Jeigu atkarpos išmoką gavo kita sandorio šalis, ji ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pavėluotai įvykusio atsiskaitymo dienos privalo grąžinti šią atkarpos išmoką pirmajai sandorio šaliai.

Svarbi informacija.

naujas būdas užsidirbti pinigų namuose