Naujienų prekybos įstatymai, Populiariausi


Už nustatytą pažeidimą bendrovei skirta litų piniginė bauda, teigiama išplatintame pranešime.

naujienų prekybos įstatymai

Įvertinusi atlikto tyrimo išvadas Konkurencijos taryba nustatė, kad PALINK, kaip didelę rinkos galią turinti mažmeninės prekybos įmonė, atliko draudžiamus veiksmus sudarydama sutartis su maisto prekių ir gėrimų tiekėjais dėl reklamos paslaugų teikimo. Šiose sutartyse buvo nuostata, kad analogiškos prekės nebus tiekiamos kitoms mažmeninės prekybos įmonėms tokia pat ar mažesne kaina naujienų prekybos įstatymai reklaminės akcijos metu.

Tokius veiksmus draudžia Mažmeninės naujienų prekybos įstatymai įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas: draudžiama reikalauti iš tiekėjo užtikrinti, kad mažmeninės prekybos įmonei parduodamų prekių kainos bus mažesnės už kitiems pirkėjams pavyzdžiui, prekybos centrams parduodamų tų pačių prekių kainas.

naujienų prekybos įstatymai

Įvertinusi atlikto tyrimo medžiagą ir atsižvelgusi į tai, kad PALINK standartinėse sutartyse dėl reklamos paslaugų teikimo buvo numačiusi nuostatą, jog tiekėjai kitoms mažmeninės prekybos įmonėms netieks prekių tokia pat ar mažesne kaina visu reklaminės akcijos metu, Konkurencijos taryba padarė kaip suprasti variantus, kad bendrovė elgėsi nesąžiningai ir nepagrįstai suvaržė tiekėjų galimybes laisvai veikti rinkoje.

Konkurencijos taryba pažymi, kad PALINK iniciatyva sutartyse dėl reklamos paslaugų teikimo įtvirtintas draudimas maisto prekių ir gėrimų tiekėjams reklaminės akcijos metu tiekti prekes kitiems prekybos centrams tokia pat ar mažesne kaina negu PALINK, apribojo ne tik tiekėjų laisvę.

Dėl tokio apribojimo galėjo nukentėti ir vartotojai, kadangi pasiūlyti vartotojams tokių pat prekių mažesnėmis kainomis kitiems prekybos centrams yra mažiau galimybių.

naujienų prekybos įstatymai

Skirdama PALINK baudą už Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimą, Konkurencijos taryba atsižvelgė į atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad bendrovė ėmėsi aktyvių veiksmų ir užkirto kelią žalingoms pažeidimo pasekmėms.

Konkurencijos taryba naujienų prekybos įstatymai Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo stebėseną.

naujienų prekybos įstatymai

Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas draudžia įmonėms atlikti jame nurodytus ūkinės veiklos sąžiningai praktikai prieštaraujančius veiksmus.